لطفا قبل از تکمیل فرم به موارد زیر توجه فرمایید:

 • فرمت های معتبر برای عکس عبارتند از: jpg, jpeg, png, bmp
 • فرمت های معتبر برای فایل رزومه عبارتند از : pdf, doc, docx
 • در صورتی که اعتبار سنجی فرم ناموفق بود و یا خطایی رخ داد، میبایستی فایل ها را دوباره آپلود فرمایید
مشخصات فردی
/ /
آدرس:
تحصیلات
مقطعرشتهدانشگاهنوع دانشگاهشروعپایانموضوع پایان نامهمعدل
1
 • دکترا
 • کارشناسی ارشد
 • کارشناسی
 • دیپلم
 • سایر
 • سراسری
 • آزاد
 • سایر
سوابق کاری
شرکت/ سازمانسمتنوع همکاریشروعپایانحقوق (تومان)علت ترک کار
1
 • تمام وقت
 • پاره وقت

مدرک ها
عنوانموسسهسال
1
مهارت ها
عنوانمیزان مهارتتوضیحات
1
 • عالی
 • خوب
 • متوسط
 • ضعیف
زبان های خارجی
زبانمهارت مکالمهمهارت نوشتنمهارت خواندن
1
 • عالی
 • خوب
 • متوسط
 • ضعیف
 • عالی
 • خوب
 • متوسط
 • ضعیف
 • عالی
 • خوب
 • متوسط
 • ضعیف
زمینه همکاری :
حقوق درخواستی (تومان) :
رزومه :