دریافت 6 گواهینامه استاندارد بین المللی (ایزو)

‏۱۳۹۴/۱۱/۰۸


دریافت 6 گواهینامه استاندارد بین المللی (ایزو) گواه تمرکز ویژه پارس ایراکام بر رضایتمندی مشتریان

هدف نهایی ما در پارس ایراکام قرار گرفتن درجایگاهی است که انتخاب اول مشتریان باشیم. در راستای همین اعتقاد، رضایت مشتری را در راس هرم سیستم مدیریتی و برنامه‌ریزی پارس ایراکام قرار داده و اقدامات مختلفی را برای جلب رضایت همه جانبه ایشان از جمله ارایه خدمات و محصولات متنوع از برندهای مختلف آی تی ،آموزش گسترده، برقراری ارتباط موثر و مدیریت ارتباط با مشتریان انجام داده و دستاوردهای موفقیت آمیزی نیز داشته‌ایم.
بدنبال این دستاوردها، شرکت پارس ایراکام پس از گذراندن دوره ها و ممیزیهای لازم در خصوص اقدامات موثر خود موفق به دریافت 6 گواهی نامه استاندارد بین المللی (ایزو) از کمپانی URSانگلستان شد که گواه توجه ویژه و نگاه خاص این شرکت به مشتریان محترم خود می‌باشد .استاندارد ISO 9001 درحیطه سیستم مدیریت کیفیت و به منظور حفظ سطح کیفیت، ISO10001 تحت عنوان سیستم ارتباط با مشتریان، ISO10002 سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان درجهت ایجاد رضایت و بالا بردن اعتماد نسبت به ایراکام، ISO10003 استانداردی بین‌المللی برای طراحی فرایند حل اختلاف در سازمان، ISO10004 سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان و آخرین گواهی نامه دریافت شده ISO 10015 است که بر اهمیت مدیریت منابع انسانی و نیاز به آموزش مناسب تاکید دارد.
دریافت این گواهینامه ها، سندی بر تعهد شرکت پارس ایراکام به ارتقای مدیریت کیفیت، اصلاح و بهبود فرایند ها و بهبود عملکرد در راستای نگرش این شرکت به مشتری به عنوان مهمترین ناظر بر فعالیتهای خود است و امیدواریم تا مسیر دستیابی به این اهداف متعالی هموارترگردد.