درخواست نمایندگی

گستره فعالیت ما درشرکت پارس ایراکام سراسر ایران میباشد پس مشتریانی با نیازها و انتظارات متفاوت در هر نقطه از این سرزمین داریم که حصول اطمینان از پاسخگویی شایسته به آنها حاصل شبکه توانمند نمایندگان متخصص و فعال ما میباشد. اکنون درجهت توسعه شبکه خدمات رسانی خود و تعهد به محوریت پاسخگویی به مشکلات مشتریان مان باعث افتخار خواهد بود، اعضای جدیدی به خانواده بزرگ شبكه نمایندگان خدمات رسانی پارس ایراکام اضافه گردد. لذا چنانچه تکسین ها و کارشناسان متبحری هم راستا با زمینه فعالیت ما در اختیار دارید و مایل هستید شانس خود را برای پیوستن به 35 نماینده ما امتحان کنید فرم درخواست را تکمیل کرده تا درخواست شما در اولویت قرار گرفته و در صورت دارا بودن شرایط لازم در زودترین هنگام ممکن با شما تماس بگیریم.

برای دانلود فرم کلیک فرمایید