ویژگی
نوع اسکنر
وضوح تصویر
کارکرد ماهانه
دقت سطوح سیاه و سفید
شناسایی چندمنظوره
دقت سطوح سیاه و سفید
حداکثر سایز کاغذ (اسکن از مخزن خودکار)
حداقل سایز کاغذ
سرعت مخزن خودکار
عمق اسکن
فرمت‌های پشتیبانی شده
کیفیت اسکن نوری (dpi)