"دسترسی آسان مصرف کننده به معنای واقعی پشتیبانی"
این سیاست کلی ایراکام است

ما خواهان دسترسی آسان شما به پشتیبانی همه جانبه هستیم. پس سیستم یکپارچه مدیریتی خود را بر ارائه سرویسی باکیفیت، بهنگام و مطلوب تعریف نموده ایم. مطابق نیازهای مشتریان خود گام بر میداریم تا تعهد به سیاست پشتیبانی همه جانبه را هر لحظه احساس کنند . نتیجه این تعهد و بینش تقدم علم به مهندسی ساخت هر برند قبل از وارد شدن به حوزه آن برند است. چشم انداز نهایی ما رسیدن به بالاترین جایگاه در بین شرکتهای ارائه دهنده خدمات پس از فروش ماشین های اداری است تا انتخاب اول مشتریان باشیم و بهترین گارانتی و خدمات پس از فروش  را با ما تجربه کنند.

.