مشتری گرامی: شانس خود را برای برنده شدن در قرعه کشی این ماه گارانتی ایراکام امتحان کنید.
/ /
آدرس:
1- سطح دانش و توانایی تکنسین ها را تا چه اندازه بروز دیده اید؟

2- آیا از نحوه برخورد کارمندان رضایت داشته اید؟

3- رضایت شما از سرعت ارائه خدمات چگونه بوده است؟

4- آیا در موارد خارج از گارانتی اجرت تعمیرات منطقی بوده است؟

5- میزان اطلاع رسانی خدمات گارانتی را از طریق سایت، تلفن و پیام کوتاه را تا چه اندازه مناسب دیده اید؟

6- پیشنهادات و انتقادات