نام فورمتر 4783
برند HP
پارت نامبر 1150-7930
مشخصات کلی
برد4783 / برد اصلی 4783