نام فورمتر T770
برند HP
پارت نامبر CH538-67004
مشخصات کلی
بردT770 / برد اصلی T770

محصولات