نام فیوزینگ 1102
برند HP
پارت نامبر RM1-6221
مشخصات کلی
فیوزینگ 1102